Grön sachsisk infanterifana. För den initierade kan noteras att detta är en fana av typ M 1701 som bl.a. återfinns i Höglund & Sallnäs, Bd III, s. 63f. (Statens trofésamling).